Home » Archives by category » กลอน » กลอนกวนๆ

แอดเป็น “เพื่อน” พอรู้ แอดเป็น “ชู้” กดตรงไหน?

\ \ \ \ \ \

แอดเป็น “เพื่อน” พอรู้ แอดเป็น “ชู้” กดตรงไหน?

อยู่เป็น “โสด” จนตาย ให้ผู้ชาย “เสียดาย” เล่น “อ้วน” แล้วดูมี “ราศี” ดีกว่า “ผอม” เหมือนไม้เสียบผี แล้วดู… ไม่มีจะแดก วันหลังจะด่า…

ต่อหน้าเรียกเราว่าที่รัก ลับหลังเรียกเราว่า ควายที่ภักดี

\ \ \

ต่อหน้าเรียกเราว่าที่รัก ลับหลังเรียกเราว่า ควายที่ภักดี

  ต่อหน้าเรียกเราว่าที่รัก ลับหลังเรียกเราว่า ควายที่ภักดี