ความรู้เรื่องโรคไตวายเรื้อรัง

ความรู้เรื่องโรคไตวายเรื้อรัง

ความรู้เรื่องโรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตเรื้อรัง เป็นโรคที่ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งนอกจากผู้ป่วยจะเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตแล้ว ยังมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวันอันควร

ไตคืออะไร?
ไตเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายถั่วแดง ขนาดทเากำปั้นอยู่บริเวณปั้นเอวทั้ง 2 ข้าง

ไตทำหน้าที่อะไร?
ไตทำหน้าที่ขับน้ำและของเสียจากเลือดออกนอกร่างกาย ควบคุมปริมาณน้ำและเกลือแร่ ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิต การสร้างเม็ดเลือดแดง และการดูดดซึมแคลเซี่ยม

โรคไตเรื้อรังคืออะไร?
โรคไตเรื้อรังเป็นภาวะที่เนื้อไตถูกทำลายอย่างถาวร ทำให้ไตค่อยๆฝ่อเล็กลง แม้อาการจะสงบแต่ไตจะค่อยๆ เสื่อม และเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในที่สุด ซึ่งไตวายชั่วคราว สามารถฟื้นกลับมาทำหน้าที่ได้อีก หายเป็นปกติได้ ซึ่งแตกต่างจากไตวายเฉียบพลัน

โรคไตเรื้อรังเกิดจากอะไร?
1.โรคเบาหวาน
2.ความดันโลหิตสูง
3.สาเหตุอื่นๆ ได้แก่
3.1โรคนิ่วในไต
3.2โรคไตอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อ
3.3โรคเก๊าส์
3.4โรคไตจากการกินยาแก้ปวดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ
3.5โรคถุงน้ำในไตที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
3.6โรคหลอดเลือดฝอยไตอักเสบ เช่น โรค เอส – แอล – อี

ผู้ที่มีภาวะหรือโรคดังกล่าว จะมีโอกาสเกิดไรคโตเรื้อรังในอนาคตถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

โครมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต?
1.ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
2.ผู้ที่มีโรคเบาหวาน
3.ผู้ที่มีโรคไตอักเสบชนิดต่างๆ และ หรือ โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อ
4.ผู้ที่ใช้ยาแก้ปวดกระดูก ยาแก้ยอก ยาชุด ยาหม้อติดต่อกันเป็นเวลานาน
5.ผู้ที่มีโรคเก๊าส์
6.ผู้ที่มีโรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือด
7.ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไต
8.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

อาการของโรคไต
1.บวม
2.ปัสสาวะผิดปกติ เช่น ขุ่น เป็นฟอง เป็นเลือด สีชาแก่ สีน้ำล้างเนื้อ แสบ ขัด
3.การถ่ายปริมาณน้อย
4.ความดันโลหิตสูง
5.ซีด อ่อนเพลีย

โรคไตวายเรื้อรังรักษาให้หายได้ไหม?
เมื่อไตเสื่อมเรื้อรัง หน้าที่การทำงานของไตจะเสื่อมลงเรื่อยๆ จนกระทั่งไตฝ่อ ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ แต่เราสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ โดยการลดอาหารประเภทโปรตีนและควบคุมความดันโลหิต ให้อยู่ในภาวะปกติ

ป้องกันอย่างไรไม่ให้เป็นไรคไต?
1.ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงการตรวจปัสสาวะ และตรวจเลือด
2.หลีกเลี่ยงการทานอาหารรสเค็ม
3.หลีกเลี่ยงการใช้ยา และสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ไตจะเสื่อมสมรรถภาพจนเป็นไตวายได้ เช่น
3.1 ยาลดไข้หรือยาแก้ปวดข้อ ปวดกระดูก ยาแก้ยอก ยาชุด ยาหม้อ
3.2 ยาปฏิชีวนะ เช่น เจนตามัยซิน คานามัยซิน
3.3 เฮโรอีน ยากันชัก
4.หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนานๆ หรือการสวนปัสสาวะ เพราะทำให้เชื้อโรคเาสู่กระเพาะปัสสาวะ และเกิดการอักเสบได้
5.หลีกเลี่ยงการสูบบุรี่

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อรู้ว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง?
สาเหตุของโรคไตเรื้อรังหลายอย่าง สามารถป้องกันได้ ถ้าได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ เช่น การควบคุมเบาหวาน และความดันโลหิตสูงให้ดี แต่เป็นที่น่าเสียใจว่า ผู้ป่วยไตบางคนละเลยการรักษา จนทำให้ไตวายอย่างรวดเร็ว จนเสียชีวิต ดังนั้น

ผู้ป่วยที่รู้ตัวว่าเป็นโรคไตเรื้อรังจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ควรปฏิบัติตัวดังนี้
1.พบแพทย์สม่ำเสมอ
2.ควบคุมความดันโลหิตน้อยกว่า 13./80 และระดับน้ำตาลสะสมน้อยกว่า 7%
3.ควบคุมการทานอาหารรสเค็ม และจำกัดอาหารจำพวกโปรตีน
4.หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวด ยาหม้อ และยาชุด โดยต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
5.เลิกสูบบุรี่ งดดื่มสุรา
6.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

* หากไม่แน่ใจในโรคของท่าน หรือเป็นโรคไตควรเข้าพบแพท์โดยเร็ว และปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลโดย http://www.dekzaa.com

 

คนสู้โรค – ไตวาย ชีวิตไม่วายตาม

แบ่งปันให้เพื่อน

Google1GoogleBlogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *