ถึงจะเป็นคน… “ขี้น้อยใจ” แต่ก็… ไม่เคย “รัก” ใครบางคน น้อยลง..

ถึงจะเป็นคน... "ขี้น้อยใจ" แต่ก็... ไม่เคย "รัก" ใครบางคน น้อยลง..

ถึงจะเป็นคน… “ขี้น้อยใจ” แต่ก็… ไม่เคย “รัก” ใครบางคน น้อยลง..

แบ่งปันให้เพื่อน

Google1GoogleBlogger

4 Responses to ถึงจะเป็นคน… “ขี้น้อยใจ” แต่ก็… ไม่เคย “รัก” ใครบางคน น้อยลง..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *