“อยากชนะ” ก็ต้อง “สู้”

"อยากชนะ" ก็ต้อง "สู้"

 

“อยากชนะ” ก็ต้อง “สู้”
“อยากรู้” ก็ต้อง “อ่าน”
“อยากมีเงิน” ก็ต้อง “ทำงาน”
“อยากมีกันและกัน” ก็ต้อง “จริงใจ”

แบ่งปันให้เพื่อน

Google1GoogleBlogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *