อยาก “จบ” ก็ต้องยอม “เจ็บ”

อยาก "จบ" ก็ต้องยอม "เจ็บ"

อยาก “จบ” ก็ต้องยอม “เจ็บ”

อยาก “จบ” ก็ต้องยอม “เจ็บ” หากใจไม่เด็ด ก็ต้องอยู่อย่าง “เจ็บๆ” แบบ… ไม่มีวัน “จบ”

แบ่งปันให้เพื่อน

Google1GoogleBlogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *