เช็คเน็ต

speedtest ทดสอบความเร็วเน็ต เป็นการเช็คความเร็วอินเตอร์เน็ตของคุณ ว่าความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณมีความเร็วในการอัพโหลด ดาวน์โหลดอยู่ที่เท่าไหร่

วิธีวัดความเร็วเน็ต : คลิกที่ Begin Test เพื่อวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ ถ้าต้องการเช็คความเร็วเน็ตอีกครั้งให้คลิกที่ Restart คะ